Yeastar S50 S-Series IP PBX
68,905.00 Kshs 68,905.00 Kshs 68905.0 KES
Yeastar S20 S-Series IP PBX
30,272.50 Kshs 30,272.50 Kshs 30272.5 KES
Yeastar S412 S-Series IP PBX
31,343.75 Kshs 31,343.75 Kshs 31343.75 KES
Yeastar S300 S-Series IP PBX
154,166.25 Kshs 154,166.25 Kshs 154166.25 KES
Yeastar S100 S-Series IP PBX
85,037.50 Kshs 85,037.50 Kshs 85037.5 KES