Yealink VP59 Video IP Phone
85,975.00 Kshs 85,975.00 Kshs 85975.0 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
84,325.00 Kshs 84,325.00 Kshs 84325.0 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
49,900.00 Kshs 49,900.00 Kshs 49900.0 KES