Yealink VP59 Video IP Phone
75,195.00 Kshs 75,195.00 Kshs 75195.0 KES
Yealink BYOD-BOX Cable Hub
14,321.25 Kshs 14,321.25 Kshs 14321.25 KES
Yealink CP700 Conference Speaker Phone
13,968.75 Kshs 13,968.75 Kshs 13968.75 KES
Yealink CP900 Conference Speaker Phone
22,078.75 Kshs 22,078.75 Kshs 22078.75 KES
Yealink CP960 Conference IP Phone
74,640.00 Kshs 74,640.00 Kshs 74640.0 KES
Yealink MCore Kit-MS Native Microsoft Teams Rooms System Kit
200,250.00 Kshs 200,250.00 Kshs 200250.0 KES
Yealink MCore-MS Microsoft Teams Preloaded Mini-PC
160,393.75 Kshs 160,393.75 Kshs 160393.75 KES
Yealink SIP-T41S IP Phone
17,133.75 Kshs 17,133.75 Kshs 17133.75 KES
Yealink SIP-T42S IP Phone
18,702.50 Kshs 18,702.50 Kshs 18702.5 KES
Yealink SIP-T58A Smart Media Phone
47,005.00 Kshs 47,005.00 Kshs 47005.0 KES
Yealink UH36 DUAL Teams Professional Headset
9,525.00 Kshs 9,525.00 Kshs 9525.0 KES
New!
Yealink UVC30 ContentCamKit Camera with wall bracket
52,153.75 Kshs 52,153.75 Kshs 52153.75 KES
Yealink UVC30 Desktop Video Conferencing Camera
34,968.75 Kshs 34,968.75 Kshs 34968.75 KES
Yealink UVC30 Room Video Conferencing Camera
64,323.75 Kshs 64,323.75 Kshs 64323.75 KES